RSS Nyheter från SWEPOMM

  • Update SWEPOMM 2014 2014-09-10
    Tack för alla intressanta förslag och idéer till nästa SWEPOMM-konferens som ni medlemmar har skickat in! Vi har nu gjort ett urval bland förslagen och återkommer snart med ett program. Redan nu kan vi berätta att det denna gång kommer att vara lite extra fokus på mobility management i ordinarie verksamhet och medborgarinvolvering i mobilitetsplaneringen. Konkreta exempel från bland […]
  • Ny rapport om mobilitetsfond 2014-09-09
    Projektet Inovativ Parkering har tagit fram en rapport som redovisar Amsterdams mobilitetsfond. Amsterdam är på flera sätt en världsledande stad vad gäller lösningar för invånarnas mobilitet. Mobilitetsfonden underbygger stadens väl erkända framgångar i hög andel cykelresor och hållbar urban mobilitet. Ett nyckelområde för mobilitetsfonden är management av gatumarksparkering i staden, en värdefull resurs som tar betydande arealer av […]
  • Tala på SWEPOMM-konferensen? 2014-08-28
    Nästa SWEPOMM-konferens äger rum i Eskilstuna 20 och 21 november. Snart är det dags för oss att sätta konferens-programmet men till 31 augusti finns det möjlighet att inkomma med förslag på ämnen som du vill höra mer om eller vill presentera.

RSS EU-nytt från ELTIS

Forum – logga in

Svenska nätverket för mobility management Follow us Twiter RSS