Om oss

SWEPOMMs roll och syfte

SWEPOMM är ett nationellt nätverk för alla som arbetar med mobility management. Nätverket ska stärka arbetet med mobility management i Sverige och ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning för mobility management.

SWEPOMM har funnits sedan 2009 och har sedan dess fungerat som ett forum där deltagarna kan lyfta upp frågor av olika karaktär som rör utvecklingen av mobility management. Dessutom fungerar SWEPOMM som en kanal för organisationer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå att både sprida kunskap och information och för att skicka frågor vidare till aktörer utanför nätverket.

Styrning och organisation

SWEPOMM drivs och administreras av ett kansli. Trivector är kansli för SWEPOMM under 2015. Energimyndigheten finansierar SWEPOMM.

SWEPOMM har en hemsida som fungerar som en portal till de olika regionala samarbetsfunktionerna som finns samt ger information om nätverket och visar kontaktuppgifter till kansliet. Hemsidan administreras av kansliet.

SWEPOMM har en allmän mailadress (kansli@swepomm.se) som går till hela nätverket, där information och frågor kan skickas ut och som kan fungera som forum.

SWEPOMM och EPOMM

Sverige är medlem i EPOMM (European Platform On Mobility Management). Trafikverket är utsett av näringsdepartementet att vara Sveriges representant i EPOMM. Trafikverket utser Sveriges National Focal Point inom EPOMM. En av de uppgifter som förväntas av medlemmar i EPOMM är att starta upp ett nationellt nätverk för mobility management. Nätverket ska förse EPOMM med information om mobility management i Sverige samt vara kanal för spridning av information från EPOMM. Framförallt gäller detta bidrag till och spridning av EPOMMS nyhetsbrev ”e-update” samt ett återkommande svenskt deltagande och engagemang i ECOMM-konferenserna. Läs mer om EPOMM på www.epomm.eu

 

Medlemsförmåner

Att vara medlem i SWEPOMM är kostnadsfritt. Medlemmar får tillgång till nätverket och den information som SWEPOMMs kansli skickar ut:
•  Medlemmar får mail varje gång kansliet publicerar något nytt på hemsidan.
•  Medlemmar kan nå varandra via forumet på hemsidan och kan där ställa frågor eller dela med sig av viktig information.
•  Medlemmar får inbjudan till SWEPOMM-konferenser, seminarier och workshops före alla andra samt har förtur när antalet deltagare är begränsat.

Svenska nätverket för mobility management Follow us Twiter RSS